Elèksyon dirijan yo

 

SRDMH envite tout manb li yo nan yon asanble jeneral pou fè elèksyon konsèy administrasyon an. Manb yo eli pou 2 zan. Sèlman manb ki an règ yo kapab vote. Tout pòs yo se pòs benevòl.

 Konsèy administrasyon an

dirije aktivite SRDMH yo.

 

Eli 2018 pou rive 2020 :

 

Prezidan : Jean-Claude Nazon

Vis-prezidan : Simon Marcelin

Sekretè : Barthélemy Aucourt

Konseye : Lionel Prosper, Martien Toussaint, Édouard Rousseau, Yves Mathieu

 Komite atistik la

detèmine pwogram ak rekritman atis pou konsè yo.

 

Eli 2018 pou rive 2020 :

 

Konseye : David Bontemps

 Ad Hoc Committee

attends the board meetings and works on various projects

 

Appointed by the Board of Directors:

 

Myrtelle Devilmé, Josianne Rigaud, Carmel Ossé

  430 rue Sainte Hélène, Bureau 405, Montréal (Québec) H2Y 2K7
  Tél : 514-845-0880 – info@srdmh.com

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social Icon